OM ATTENTION

 

  • Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga och yrkesverksamma.

    Alla kan ha svårt att fokusera, sitta stilla och kontrollera impulser ibland, särskilt vid trötthet och stress. Men för en del barn, ungdomar och vuxna är problemen ständigt närvarande och påverkar allvarligt sättet att fungera i vardagen. Då kan det vara berättigat att tala om diagnosen ADHD. Diagnosen Aspergers syndrom har sedan 2015 tagits bort som separat diagnos ur diagnosmanualen DSM-5. Aspergers Syndrom ingår numera i den övergripande diagnosen ASD (Autism Spectrum Disorder).

    Hur är det att ha ADHD, Asperger, Tourette eller Språkstörning på jobbet? På den här sidan har Attention samlat berättelser om personer med NPF som har kommit till rätt arbetsplats. Arbetsplatser där de kan växa och utvecklas utefter deras individuella behov. 
    Klicka för att komma till sidan.