Arbetsplatsanpassning

Var åttonde människa har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Det innebär att det bland landets två miljoner kontorsarbetare förmodligen finns mer än 200 000 personer med NPF, med eller utan fastställd diagnos.

Åtskilliga av dem skulle troligtvis ha stor glädje av en arbetsplatsanpassning som aldrig gjorts. En enkel anpassning som ökar möjligheten att göra ett individuellt bra jobb. Rätt tillvaratagen är nämligen potentialen inte minst hos de med diagnosen ADHD enorm. De beskrivs ofta som människor med superkrafter. Det är dock fortfarande många som inte vill berätta om sin diagnos eftersom tillräcklig kunskap om ADHD och därmed förståelse saknas. Fördomarna är fortfarande omfattande och anpassningarna blir inte gjorda.

Mount Design levererar HILO till företag och organisationer som ett hjälpmedel i arbetet att göra individuella arbetsplatsanpassningar. Sedan januari 2020 samarbetar vi med IRIS Hadar i ett pilotprojekt för att utvärdera HILO som ett hjälpmedel inom ramen för Iris Hadars verksamhet Aktivitetsbaserade utredningsplatser i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Läs mer här

Bidrag för arbetshjälpmedel

Visste du att inte bara företag utan du som privatperson kan få bidrag för hjälpmedel som underlättar för dig i arbetet?

 

Släpp loss superkrafterna

Mount Designs flexibla arbetsplatsavskärmning HILO är sprungen ur ett egenupplevt behov för mig som designer.

 

Jag vill veta mer

 

 

 

Attention förtjänar uppmärksamhet

Många står utanför arbetsmarknaden men kunde ha ett bra jobb att gå till om arbetsmiljön fungerade för alla och anpassades individuellt såsom lagen är skriven. Det finns en enorm potential som inte tas tillvara. Till glädje för individen och till gagn för företagen och samhället. För det behövs ökat mod att berätta om sin diagnos och sina behov. Det underlättas av ökad kunskap och förståelse i alla led. Det stödjer vi med ett företagsmedlemskap i Attention.

Om Attention

Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga och yrkesverksamma.

Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF?

Till de vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna hör adhd, autism och Tourettes syndrom. De kallas neuropsykiatriska för att hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt.

Detta kan påverka personen i en sådan omfattning att det blir en funktionsnedsättning. Internationellt kallas dessa svårigheter inte alltid för neuropsykiatriska. De benämns istället som utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar.

De olika diagnoserna har flera saker gemensamt: De är beteendediagnoser, det vill säga att de ställs utifrån personens beteende inte utifrån medicinsk orsak, de har dock en biologisk bakgrund. Funktionsnedsättningen innebär en annorlunda kognition, alltså att man tänker, löser problem och hanterar information på ett annorlunda sätt. Flera diagnoser kan förekomma samtidigt. Om de olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna kan du läsa mer om på Attentions webbplats: 

För att få en neuropsykiatrisk diagnos krävs att ett antal kriterier uppfylls. Det finns dock många barn, elever och vuxna som inte uppfyller alla kriterier men som ändå kan ha stora behov av förståelse och anpassningar. Individens behov är det som ska styra.