Flexibla miljöer för moderna kontor.

Från öppen till avskärmad med en knapptryckning.
 

Egenskaper

Hilo är en solid och väldesignad möbel byggd med omtanke i minsta detalj – Med ett inre djup på 108 centimeter tas hela arbetsytan runt individen tillvara med material och fyllning för bästa tänkbara ljudavskärmande egenskaper – både bakom skärmen och för bra ljudmiljö i hela rummet.

Hilos unika funktioner och kompromisslösa akustiska design kombinerar behovet av enskilt ostört arbete med det aktivitetsbaserade kontorets alla samarbetsfördelar i en möbel. Ställ om från interaktion till 165 cm steglös ljudabsorberad avskildhet med en knapptryckning.

Ljudabsorbenten

Med 20 mm A-klassat absorbentmaterial av återanvända pet-flaskor på båda sidor om en 6 mm kärna av trä är den både en effektiv ljudabsorbent och ljudavskärmare, bakom skärmen och i hela rummet.

 

Akustiskt ljudabsorptionsvärde i toppklass

Det finns en enkel metod att kontrollera hur bra ljudabsorption en produkt har när den är utvärderad och redovisad enligt den svenska standarden SS 25269.

Mätvärdet N10 ska vara så lågt som möjligt. Kammarkollegiet rekommenderar att en ljudabsorberande golvskärm på 1200 x 1800 mm inte ska överstiga mätvärdet N10 = 7. (Den största skärm som exemplifieras. Ljudabsorberande bås listas inte.)  Mätvärdet för HILO 1400 är N10 = 2,7.

Testet utfört av auktoriserade akustiklaboratoriet Akustikverkstan i Skövde.

Ljudabsorberande

HILOs tjocka ljudabsorbent är fylld på båda sidorna om den solida mittkärnan med A-klassat akustiskt material framställt av återvunna petflaskor.

Visuellt avskärmande

Öppna kontor kan också ha många visuella störningar, som hissar och lunchrum. Sådana distraktioner stör koncentrationen. Med HILO skärmas de effektivt av.

Ljuddämpande

HILO bidrar också till den allmänna dämpningen av ljud i en miljö, tillsammans med mattor, gardiner, etc. Genom att HILOs ljudabsorbent går hela vägen ned till golvet blir skillnaden stor.

Ljudavskärmande

Tack var sin massiva konstruktion stänger HILO ute ljud, på samma sätt som en dörr eller en vägg. Den solida träkärnan är tredubbel i basen och rejält tjock även i den rörliga ljudabsorbenten.

Vårda varumärket med Hilo.

Ett företags visuella varumärkesidentitet bärs upp av medarbetare, logotyp och kommunikation.
Kontoret är också en centralt bärande del av företagets visuella identitet.

Att inreda med fasta bås kan vara effektivt men är varken snyggt eller flexibelt. Det påverkar också möjligheterna i ett aktivitetsbaserat kontor, åtminstone när tillgången på grupprum och sociala ytor är begränsad, eftersom samarbetsdimensionen går om intet och intrycket lätt blir övermöblerat.

Moderna aktivitetsbaserade kontor ska vara inbjudande, kreativa och väldesignade. Med innovativ teknik, hög kvalitet och tilltalande design är Hilo framtidens kontorsmöbel som kombinerar akustiska egenskaper med visuell avskärmning när det  behövs.  För ökad effektivitet och arbetsglädje.

Relaterade produkter

Hilo fungerar med era befintliga skrivbord av alla standardbredder upp till 160 centimeter.

Mount Design är återförsäljare av en serie prisvärda högkvalitativa och väl beprövade kontorsprodukter. Ergonomiska kontorsstolar, höj och sänkbara skrivbord och kringutrustning.

Klicka på knappen för att komma till sidan.

 

Produktinformation

Nedan kan du ladda ner produktinformation och bilder.

 

Finansiera med Leasing

 

Mount Designs avtal med Leasify öppnar upp finansieringsalternativen för våra kunder.

 

Finansiell Leasing

Varför ska jag leasa?

När du investerar genom leasing behöver du varken binda kapital eller anstränga din likviditet. Dina likvida medel kan användas till andra ändamål. Finansbolaget äger utrustningen och du hyr den.

Utrustningen blir ingen tillgång i din balansräkning eftersom hyresgivaren står som ägare och du behöver inte belasta företagets skuldkonto. En gynnsam följd av att du hyr din utrustning blir därmed positiva effekter på soliditeten.

Hur?

Finansbolaget köper utrustningen och överlåter nyttjanderätten till dig. Vi kommer överens om en avtalstid som passar, vanligtvis 48 månader, allt beroende på önskemål och användande.

Leasingavgiften beräknas oftast efter annuitetsmetoden, vilket innebär att du har samma månadskostnad hela avtalstiden.

Leasingen kan även inkludera en bra allriskförsäkring som täcker alla oförutsedda händelser såsom stöld, brand, vattenskada etc.

Vad händer efter avtalstidens slut?

Tre månader innan leasingavtalet når sitt slutdatum, är det dags att besluta sig för vad som ska ske med kontorsutrustningen.

Vanligtvis köper du som leastagare utrustningen till det förutbestämda restvärdet och blir då ägare av utrustningen.

Vill du inte själv köpa utrustningen, kan du anvisa annan köpare, som då får köpa till det förutbestämda restvärdet. Det går även bra att förlänga leasingavtalet till en reducerad leasingavgift.

är du intresserad av mer information, kontakta oss

Mount Design

Karlavägen 16

S - 114 34 Stockholm

  +46 (8) 120 577 50

hello@mountdesign.se