Bidrag för arbetshjälpmedel

Visste du att inte bara företag utan du som privatperson kan få bidrag för hjälpmedel som underlättar för dig i arbetet?

Om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver speciella hjälpmedel för att kunna arbeta så kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller till din arbetsgivare. Det bidraget kallas för bidrag till arbetshjälpmedel. Du kan också få bidrag till att göra en expertundersökning för att ta reda på vilket hjälpmedel du behöver. Läs mer här: