Det är lätt att följa debatten om hur människor påverkas av prat och ljud i moderna öppna kontorsmiljöer. Betydligt mindre skrivs om hur visuella synintryck påverkar. De verkar påverka rejält. 80% av de intryck hjärnan bearbetar är visuella.

Arbetsmiljöforskaren Justin Mardex vid Cornell University skrev redan 2009 en rapport, “Auditory, visual and physical distractions in the workplace”, som kom fram till att visuella störningar i kontorsmiljön distraherar lika mycket som prat och att även de påverkar, så att det kan ta upp till 25 minuter att återfå fullt fokus efter att ha blivit störd. En annan arbetsmiljöforskare, Ethan Bernstein vid Harvard Business School visade 2012 i rapporten “The Transparency Paradox: A Role for Privacy in Organizational Learning and Operational Control”  att en avskärmad individ ökar produktiviteten med 10-15%. Källa: WSJ

Människan har väl utvecklad splitvision och förmåga att registrera rörelser i ögats perifera områden och skicka upp intrycken till hjärnan för utvärdering. En nedärvd överlevnadsegenskap för att hålla koll på om björnen kommer, eller uppmärksamma käket… Björnen lär inte dyka upp på kontoret, men väl coworkers.

I USA verkar ”visual noice” vara en faktor i kontorsprojekt, med allt från cubicles till djungellika växtinredningar som lösningar. I Sverige är det lugnare. Kan det vara så att akustik är ett vedertaget och mätbart område, medan synintryck är subjektivt och svårmätt?