Att använda kontor yteffektivt är rätt i tiden ur både ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv men de öppna delade kontorsytorna bjuder också på många utmaningar.   

Ulrik Clemens von Döbeln verkställande direktör på Mount Design berättar om varför han tror så starkt på HILO!

“Mina reflektioner en måndag i mars

Jag tänker att det mest meningsfulla man kan göra är att jobba med en produkt som gör verklig skillnad för slutanvändaren. Att ringa, maila och visa en sådan produkt är ju rena nöjet!

När Alexander Pärleros i Breaking News med Jessica Almenäs fick frågan om alla 200 framgångsrika personer i hans podd har något gemensamt svarade Alexander i stil med – ”Win-win, de ger alla lika mycket som de tar.”  Det har etsat sig fast. Jag är lyckligt lottad som får ägna mig åt en verksamhet med idel vinnare. De som lånat mig sina båda öron.

Nu är ju sanningen förstås att ingen produkt är allena saliggörande och att en kedja inte starkare än sin svagaste länk. Sverige har världsledande expertis på området kontorsutveckling. Producenter och konsulter som i symbios säkerställer bästa tänkbara resultat för kunden. Framtida harmoniska och effektiva arbetsplatser kommer vara resultatet av många insikter och kloka beslut.

Var finns de insikterna att hämta för en företagare?”

Den 11-12 april går ett av årets viktigaste event för företag av stapeln på Stockholmsmässan. WorkSpace Sweden – Forumet för morgondagens arbetsplats med kunder och den samlade branschexpertisen på plats. Mount Design är där och visar upp HILO.  

Mount Design har i samarbete med arkitekten och kontorstrategen Sven Ostner skrivit en guide för att inspirera och sprida kunskap kring utmaningarna i öppna kontorslandskap, samt ge en övergripande syn på hur vi behöver ta ett steg tillbaka och utgå från människans grundläggande behov när vi utvecklar våra arbetsplatser. Guiden bygger på Ostners slutsatser efter studier av mer än 200 forskningsrapporter.  

Guiden vänder sig till dig som arbetar med trivsel och effektivitet på arbetsplatsen. Det är tänkt att ge dig som modern kunskapsarbetare ett stöd i att  utforma din arbetsplats till det bättre. 

Om du vill läsa lite mer om de upplevda problemen vid öppna kontorslandskap kan vi rekommendera detta inlägg