Har du uppmärksammat att aktivitetsbaserat kontor kan medföra problem på din arbetsplats?

Aktivitetsbaserat kontor är en trend som de flesta verkar vilja följa. Enligt många har det stora fördelar så som:

  1. Medarbetarna mår bättre. En lättillgänglig arbetsmiljö som stöttar den samtida jobbkulturen inspirerar och frigör energi – och genererar bättre resultat.
  2. Ökad produktivitet. En genomtänkt arbetsmiljö stöttar ditt företags strategier och verksamhetsprocesser och är därför ett utmärkt hjälpmedel i organisationsutvecklingen.
  3. Minskade lokalkostnader. En aktivitetsbaserad miljö har potential att spara upp till 65% i lokalkostnader. Genom att ta bort permanenta arbetsplatser minskar behovet av yta drastiskt, samtidigt som trivseln och effektiviteten ökar.
  4. Starkare varumärke. Lokaler som återspeglar företagets varumärke stärker relationerna med kunder, besökare och medarbetare.

Kan aktivitetsbaserat kontor leda till ökad stress?

Men aktivitetsbaserat kontor passar inte alla och samtliga arbetsuppgifter och har även sina nackdelar:

  1. Reducerar medarbetarnas känsla av integritet.
  2. Försämrad relation mellan medarbetarna.
  3. Minskad prestationsförmåga.
  4. Människor utsätts för överdriven exponering.
  5. Sämre koncentrationsförmåga.

Generellt sett leder höga ljudnivåer till stress och betydligt lägre trivsel på arbetsplatsen. Prat är det ljud som stör oss mest. Även samtal med låg ljudnivå fångar naturligt vår hjärnas uppmärksamhet. Vi blir nyfikna eller vill hitta förklaringar till det vi hör även om det inte har direkt med oss eller vår arbetsuppgift för stunden att göra.

Det finns många undersökningar som visar att det tar längre tid att komma tillbaka till ett fokuserat “flow” än vad vi tror efter att ha blivit störd av prat. Det skapar dessutom stress och irritation om vi inte ostört får möjligheten att leverera på den nivå som krävs.

Allt detta kan bland annat leda till minskad prestationsförmåga och produktivitet, och i värsta fall sjukskrivningar och utmattningssyndrom.

Forskningen visar alltså på att aktivitetsbaserat kontor kan öka stress. Lisbeth Slunga-Järvholm, forskare vid Umeå skriver om det mer ingående som du kan få läsa om här.

Är du intresserad av att få hjälp med att hitta lösningar för hur er ljudnivå kan hanteras kan ni kontakta oss här.