Forskning har visat att vi jobbar sämre i öppet kontorslandskap. Arbetsmiljöforskaren Helena Jahncke påstår att vi blir trötta och tappar koncentration när vi hör andras tal.

För några år sedan disputerade hon med en avhandling som går att ladda ner här Cognitive Performance and Restoration in Open-Plan Office Noise

Den bygger på tre delstudier, där hon utsatte försökspersoner i ett laboratorium för inspelat ljud med prat, som liknade det som man hör i öppet kontorslandskap. En annan grupp arbetade under tystare ljudförhållanden, som om man satt upp väggar. Försökspersoner fick sedan utföra uppgifter med krav på minne och koncentration (kognitiv prestation). Det handlade om att söka information i tabeller, minnas information, hitta och skriva ord, och räkna. Deltagarna fick svara på frågor om hur trötta och motiverade de kände sig, och så mätte man stresshormoner i urin– och salivprover.

För att kort sammanfatta, visar resultatet av denna studie att vi i öppet kontorslandskap blir:

  • Mer trötta
  • Mindre motviverade
  • Presterar sämre

Vi tappar fokus i öppet kontorslandskap när vi tvingas höra det vi inte vill höra

Ljud stör på två sätt:

  • Plötsliga och oförutsägbara ljud fångar uppmärksamheten så att du tappar tråden.
  • När du använder likartade processer samtidigt, till exempel om du ska bearbeta text du läser och prat du hör, uppstår en krock i din hjärna.

Öppet kontorslandskap ser olika ut från företag till företag, men det är vanligt att man får en försämrad akustisk arbetsmiljö, där vi tvingas höra det vi inte vill höra, och får svårare att arbeta. De största problemen är ovidkommande prat och telefonsignaler. Hur mycket detta drabbar beror på situationen, exempelvis arbetsuppgiften, och individen, om man är trött och irriterad, och vilken arbetsminneskapacitet man har, säger Helena Jahncke.

Kan det bli dyrare för arbetsgivaren som har implementerat öppet kontorslandskap?

Man tappar prestation mellan 2-10% beroende på arbetsuppgift visar Helena Jahnckes studie– men vad innebär detta i praktiken?

Om man gör en mycket förenklad kalkyl på den lägsta nivån, två procent och räknar på 110 anställda som i genomsnitt tjänar 25 000 kronor, motsvarar den minskade prestationen cirka en miljon kronor per år, om man antar att personalen är produktiv åtta timmar per dag, säger Helena Jahncke.

Hon framhåller dock att det är just en förenklad kalkyl och att man kan räkna på olika sätt. Men det ger ändå en viss uppfattning om att det inte bara är de anställdas välmående som ligger i ena vågskålen, och pengar i den andra.

Till detta kommer kostnaderna för sjukfrånvaro. En dansk undersökning visar att anställda som delade rum med fler än sex personer, hade 62 procent fler sjukdagar än personer med egna rum.

Många företag har öppet kontorslandskap idag och nyttjar dess fördelar. Men man skulle vilja hitta ett sätt att kompromissa. En lösning där man kan fortsätta med öppet kontorslandskap samtidigt som man åtgärdar dess nackdelar.

Är du intresserad av att få hjälp med att hitta lösningar för hur er ljudnivå kan hanteras kan ni kontakta oss här.