Det är ingen hemlighet att arbetsmiljön har försämrats sen det öppna kontorslandskapet blev en trend. Många forskare har larmat om de hälsoproblem som kan uppstå i en sådan arbetsmiljö.

I grunden är aktivitetsbaserade och flexibla kontor något positivt som skapats för att sänka kostnader, skapa mer interaktion mellan människor och göra att företaget blir en mer attraktiv arbetsgivare för framför allt den yngre generationen.

Det leder dock till problem med bland annat störande ljud och en ineffektiv arbetsmiljö. Ljud leder ofta till stress och betydligt lägre trivsel. Prat är det ljud som stör oss mest. Även samtal med låg ljudnivå fångar naturligt vår hjärnas uppmärksamhet. Vi blir nyfikna eller vill hitta förklaringar till det vi hör även om det inte har direkt med oss eller vår arbetsuppgift för stunden att göra.

Här är 10 tips till dig som vill förbättra din arbetsmiljö för dig själv och dina kollegor runtomkring dig:

  1. Anpassa din arbetsmiljö utifrån hur många som ska sitta i det öppna kontorslandskapet.
  2. Ha tillräckligt mycket ljuddämpande material för att hålla ned ljudnivån.
  3. Se till att det finns tillräckligt många samtals och konferensrum, så att det går att spontant använda dem vid behov.
  4. Alla människor är inte bekväma i stora grupper, ge medarbetarna möjlighet att bestämma var i lokalen de vill sitta. Vår reptilhjärna upplever det tryggare att sitta i kanten av ett rum eller med en vägg bakom oss.
  5. När ni kommunicerar med varandra ropa inte ut en fråga tvärs över rummet, gå över till den andras skrivbord. Respektera att de som sitter emellan er, inte alltid vill lyssna till er konversation.
  6. När ni diskuterar något försöka att hålla en så låg ljudnivå som möjligt. Vet ni om redan från början att detta kan bli en längre diskussion, förflytta er till något av samtals eller konferensrummen.
  7. Är det många som behöver din hjälp? Sätt upp en markering på din arbetsplats, när du behöver jobba ostört. Hitta gärna en gemensam markering, så alla medarbetare förstår vad det betyder och respekterar den.
  8. Pratar du mycket i telefon? Använd hörlurar, hjälper dig att höra den andra parten bättre, stänger ute en del av kontorsljuden och ger dig möjlighet att hålla en lägre nivå på din dialog.
  9. Ska du utföra en komplex arbetsuppgift och har svårt att koncentrera dig? Gå in och sätt dig i något av samtals eller konferensrummen eller försök att hitta vilken tid på arbetsdagen som det är lugnast på kontoret.
  10. Har du svårt att behålla fokus större delen av dagen? Sätt på dig hörlurarna  och lyssna på musik. Det finns speciella ”white noise” musik att ladda ner både på datorn eller din iPhone/Android.

Att arbeta i ett öppet kontorslandskap med många människor runt omkring dig kan vara stressande och få dig att producera sämre. Så låt oss med hjälp av dessa tips skapa en bättre och hälsosammare arbetsmiljö!

Vill du veta lite mer om hur ett öppet kontorslandskap påverkar vår arbetsmiljö kan du få läsa denna studie som gjordes av Annelie Arnesson och Nina Hedlund vid Umeå Universitet.

Är du intresserad av att få hjälp med att hitta lösningar för hur er ljudnivå kan hanteras kan ni kontakta oss här.