Denna guide vänder sig till dig som ansvarar för en arbetsplats trivsel och effektivitet

Vi har valt att skriva den här guiden för att inspirera och sprida kunskap kring problemen, samt ge en övergripande syn på hur vi behöver ta ett steg tillbaka och utgå från människans grundläggande behov när vi utvecklar våra arbetsplatser. Den vänder sig till dig som ansvarar för en arbetsplats trivsel och effektivitet. Guiden är även tänkt att ge dig som en modern kunskapsarbetare möjligheten att lättare kunna påverka din arbetsplats utformning till det bättre.

Trender i näringslivet

Flexibla och aktivitetsbaserat kontor är en av näringslivets tydligaste trender. Det finns ett antal viktiga drivkrafter bakom som att spara kostnader, skapa ökat samarbete mellan anställda och erbjuda moderna attraktiva arbetsplatser för att lättare kunna konkurrera om framtidens personal.

Utmaningarna för anställda

Men det börjar bli allt mer tydligt att dessa arbetsmiljöer skapar stora utmaningar för de anställda. Ett stort antal undersökningar visar på problemen. Dagens arbetsmiljöer är inte anpassade efter de grundläggande behov som vi människor kräver för att fungera effektivt. Undersökningar visar även att det finns stora vinster att göra kring effektivitet om de utmaningarna som dessa kontor står inför hanteras på rätt sätt.

Negativ samhällsutveckling

Det finns en tydlig indikation på att aktivitetsbaserat kontor inte alltid fungerar. Dagens arbetsplatser måste bli bättre på att anpassa arbetsmiljön efter personerna som befinner sig i den. Vi möter en samhällsutveckling där utbrändheten, sjukskrivningarna och stressnivåerna ökar, vilket inte är hållbar i längden. Så någonting måste göras för att navigera om denna utveckling!

I samarbete med arkitekt och kontorsstrategen Sven Ostners

Guiden är till stor del baserat på arkitekten och kontorsstrategen Sven Ostners erfarenhet från att ha jobbat i branschen under 24 år, och de senaste åren studerat en stor mängd undersökningar som handlar om dessa frågor. Sven har även deltagit i en mängd olika forum för att belysa dessa problemställningar och arbetar hela tiden aktivt med att söka nya forskningsbaserade lösningar.

Du kan ladda ner guiden här och vill du titta närmare på lösningen vi har tagit fram, tveka inte att kontakta oss.